Sunday, 22 October 2017

Author: Kanishk Tharoor

Kanishk Tharoor is the author of Swimmer Among the Stars: Stories, a collection of short fiction; Kanishk Tharoor (@kanishktharoor)